DOCÈNCIA > PREGRAU

PREGRAU

Els professionals de l’FSM han tutoritzat les pràctiques d’un total de 184 alumnes provinents de cicles formatius de grau superior, mig i batxillerat durant el darrer any. Per altra banda, des de l’àrea docència s’organitzen tallers formatius i seminaris específics sobre àmbits concrets de la salut com salut mental, obstetrícia o cures auxiliars d’infermeria.

PREGRAU
Batxillerat (estades formatives)
CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
CFGM Cures auxiliars d’infermeria
CFGM Farmàcia i Para farmàcia
CFGM Gestió administrativa
CFGS Administració i finances
CFGS Documentació sanitària i arxiu
CFGS Fabricació de productes farmacèutics i citostàtics
CFGS Imatge pel diagnòstic
CFGS Integració social
CFGS Nutrició i dietètica
CFGS Laboratori clínic i biomèdic
CFGS Administració de sistemes en xarxa