DOCÈNCIA > POSTGRAU

POSTGRAU

En conjunt, la Fundació Sanitària Mollet col·labora en els períodes de pràctiques de diferents Màsters i Postgraus que permeten una formació avançada orientada a l’especialització acadèmica. Aquest curs han sumat un total de 19 estudiants.

D’altra banda, s’amplia la col·laboració docent amb els professionals d’Atenció Primària de la nostra àrea d’influència. Acollim a l’Hospital de Mollet i a l’Hospital Sociosanitari 10 professionals de les ABSs de la zona per potenciar la col·laboració, els coneixements i els circuïts del Pacient Crònic Complex (PCC) i del Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA).