DOCÈNCIA > GRAU

GRAU

La col·laboració de l’FSM en els períodes de pràctiques dels diferents graus ha permès l’acceptació d’un total de 214 alumnes  durant el darrer any d’aquelles universitats amb les que en l’actualitat es mantenen els acords de col·laboració docent per completar la formació de 10 graus diferents.

GRAU
Grau educació social
Grau de farmàcia
Grau de fisioteràpia
Grau d’infermeria
Grau de medicina
Grau de nutrició i dietètica
Grau de psicologia
Grau de relacions laborals
Grau de teràpia ocupacional
Grau de treball social