FORMACIÓ ESPECIALITZADA > GERIATRIA

FORMACIO GERIATRIA

Introducció

L’alta prevalença de malalties en les persones grans, els diferents patrons de presentació, la seva tendència a la incapacitat, la seva més dificultosa resposta al tractament i els seus requeriments de suport social requereixen una preparació mèdica i infermera especial.

Els objectius generals han d’anar dirigits cap a una formació que contempli a la persona gran, en seu complet entorn bio-psicosocial, al llarg d’una cadena que comença en els canvis (morfològics, psicològics, funcionals i socials) que origina el procés d’envelliment individual, continua amb la prevenció i el maneig de les diferents situacions de malaltia i incapacitat i culmina amb la actuació interdisciplinària conjunta en els diferents nivells assistencials, tant sanitaris com socials.

Des de l’FSM disposem d’una atenció integral i integrada que engloba des de l’atenció geriàtrica d’aguts fins a l’atenció intermèdia i residencial, passant per subaguts, convalescència, cures pal·liatives o rehabilitació. Aquesta atenció multidisciplinària ens permet oferir un pla de formació amb una visió de 360 graus de l’especialitat.

Places acreditades

La Unitat Docent de Geriatria disposa actualment d’1 plaça MIR de Geriatria i d’1 plaça IIR d’infermeria geriàtrica.

Programa docent

• Itinerari formatiu IIR de la Unitat Docent de Geriatria (enllaç PDF)
• Itinerari formatiu MIR de la Unitat Docent de Geriatria (enllaç PDF)

Tutor/a docent

• Especialitat de medicina: Dr. Fabricio Flores Fukuda
• Especialitat d’Infermeria: Vanesa Serna

Per què estudiar l’especialitat de Geriatria MIR i d’infermeria geriàtrica?

Dr. Frabrizio Flores, tutor de residents MIR de Geriatria, i Vanesa Serna, tutora de residents d’infermeria geriàtrica

Per què estudiar l’especialitat de Geriatria a l’Hospital de Mollet?

Dr. Joan Solà, director del Servei de Geriatria

El testimoni d’un R1 de Geriatria a l’Hospital de Mollet

Dr. Eduardo Padilla, R1 de geriatria