FORMACIÓ ESPECIALITZADA > GERIATRIA

FORMACIO GERIATRIA

Introducció

L’alta prevalença de malalties en les persones grans, els diferents patrons de presentació, la seva tendència a la incapacitat, la seva més dificultosa resposta al tractament i els seus requeriments de suport social requereixen una preparació mèdica i infermera especial.

Els objectius generals han d’anar dirigits cap a una formació que contempli a la persona gran, en seu complet entorn bio-psicosocial, al llarg d’una cadena que comença en els canvis (morfològics, psicològics, funcionals i socials) que origina el procés d’envelliment individual, continua amb la prevenció i el maneig de les diferents situacions de malaltia i incapacitat i culmina amb la actuació interdisciplinària conjunta en els diferents nivells assistencials, tant sanitaris com socials.

Des de l’FSM disposem d’una atenció integral i integrada que engloba des de l’atenció geriàtrica d’aguts fins a l’atenció intermèdia i residencial, passant per subaguts, convalescència, cures pal·liatives o rehabilitació. Aquesta atenció multidisciplinària ens permet oferir un pla de formació amb una visió de 360 graus de l’especialitat.

Places acreditades

La Unitat Docent de Geriatria disposa actualment d’1 plaça per a l’especialitat de medicina (MIR) i d’1 plaça per a l’especialitat d’infermeria (IIR).

Programa docent

• Itinerari formatiu IIR de la Unitat Docent de Geriatria (enllaç PDF)
• Itinerari formatiu MIR de la Unitat Docent de Geriatria (enllaç PDF)

Tutor/a docent

• Especialitat de medicina: Dr. Fabricio Flores Fukuda
• Especialitat d’Infermeria: Anabel Molina Caro