EQUIP DOCENT

EQUIP DOCENT

La Comissió de Docència és l’òrgan que lidera els programes i projectes de formació per tal que responguin a les expectatives dels nostres estudiants. Està presidida pel Cap d’Estudis i integrada per 7 membres que representen als serveis que tenen el conjunt d’estudiants més elevat i 1 secretària.

Membres de la Comissió de Docència

Els membres que formen la Comissió de Docència de l’FSM són:

Dr. Francisco José Muñoz Rodríguez
President de la Comissió i Cap d’estudis de l’FSM

Dra. Meritxell Salvadó Soro
Coordinadora de Medicina de Família i Comunitària

Dr. Joan Maria Ferrer Tarrés
Director de Docència

Sra. Maria José Reyes Ramos
Coordinadora docent d’Infermeria

Dr. Fabricio Flores Fukuda
Tutor de Medicina Geriàtrica

Vanesa Serna
Tutora d’Infermeria Geriàtrica

Dra. Montserrat Rovira Argelagués
Tutora de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

Sra. Maria Gómez Rodríguez
Secretaria