FORMACIÓ ESPECIALITZADA > CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

FORMACIO DIGESTIVA

Introducció

El Servei de Cirurgia de l’Hospital de Mollet de Vallès té una llarga trajectòria assistencial, destacant la seva ferma aposta per les tècniques mínimament invasives. Vam ser un dels primers centres a Espanya en realitzar una hemicolectomia per laparoscòpia i actualment centre destacat en el maneig laparoscòpic de patologies abdominals complexes com el càncer de recte i la paret abdominal. La renovació tecnològica actual ha incorporat la imatge en 3D.

L’equip de Cirurgia General i Digestiva treballa de forma transversal i multidisciplinària amb la resta d’equips de l’hospital, amb un ambient de treball pròxim, amigable i amb moltes ganes de compartir i ensenyar.

L’Hospital acull a un resident de Cirurgia per any i, per tant, aquest podrà beneficiar-se d’una formació pràctica 100% com a cirurgià principal. La Unitat Docent de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Mollet combina l’activitat quirúrgica amb la mèdica, rotant també per urgències i crítics, permetent al resident una formació transversal completa. Les rotacions externes amb centres punters de referència a nivell assistencial i en recerca li permetran complementar la seva formació en les cirurgies més complexes. Un dels objectius formatius del Servei de Cirurgia és fomentar l’assistència dels residents a Cursos i Congressos tant nacionals com internacionals

El Servei de Cirurgia desenvolupa una notable tasca investigadora i docent dins de la Universitat de Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya,  amb especial interès en les tesis doctorals. El Servei de Cirurgia porta a terme, a més, un programa de formació teòrico-pràctica  a nivell internacional per a la formació de cirurgians visitants en tècniques laparoscòpiques complexes.

L’Hospital de Mollet és un hospital nou, modern i integrat amb la naturalesa només a 15 km de Barcelona, fet que permetrà al resident combinar un entorn natural amb la vida a la ciutat comtal.

Places acreditades

La Unitat Docent de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu disposa actualment d’1 plaça de metge resident.

Programa docent

•Itinerari formatiu MIR de la Unitat Docent de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (enllaç PDF).

Tutora docent

Dra. Montserrat Rovira Argelagués

Per què fer la residència de Cirurgia General a l’Hospital de Mollet?

Dr. Carlos Hoyuela, cap del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

Per què escollir cirurgia general i de l’aparell digestiu com a especialitat?

Dra. Montserrat Rovira, tutora de residents MIR de Cirurgia

Testimoni d’un R1 de Cirurgia General i Digestiva. Primer any a l’hospital

Dr. Javier Navarro, R1 de cirurgia