FORMACIÓ ESPECIALITZADA > CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

FORMACIO DIGESTIVA

Introducció

El Servei de Cirurgia de l’Hospital de Mollet de Vallès té una llarga trajectòria assistencial destacant entre altres coses per la seva formació laparoscòpica. Vam ser un dels primers centres a Espanya en realitzar una hemicolectomia per laparoscòpia i actualment centre destacat en el maneig de l’hèrnia inguinal per aquesta via.

La Unitat Docent de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Mollet combina l’activitat quirúrgica amb la mèdica, rotant també per urgències i crítics, permetent al resident una formació transversal completa.

L’Hospital acull a un resident per any i, per tant, aquest podrà beneficiar-se d’una formació pràctica 100% com a cirurgià principal. Les rotacions externes amb centres punters de referència a nivell assistencial i en recerca li permetran complementar la seva formació en les cirurgies més complexes.

L’equip de Cirurgia General i Digestiva treballa de forma transversal i multidisciplinària amb la resta d’equips de l’hospital, amb un ambient de treball pròxim, amigable i amb moltes ganes de compartir i ensenyar. 

L’Hospital de Mollet és un hospital nou, modern i integrat amb la naturalesa només a 15 km de Barcelona, fet que permetrà al resident combinar un entorn natural amb la vida a la ciutat comtal.

Places acreditades

La Unitat Docent de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu disposa actualment d’1 plaça per a l’especialitat de medicina.

Programa docent

•Itinerari formatiu MIR de la Unitat Docent de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (enllaç PDF).

Tutora docent

Dra. Montserrat Rovira Argelagués