FORMACIÓ ESPECIALITZADA > Medicina i infermeria familiar i comunitària

RESIDENTS ATENCIO PRIMARIA

L’Hospital de Mollet està acreditat com Dispositiu hospitalari de la Unitat Docent Multidisciplinar d’Atenció Familiar i Comunitària (UDACEBA)  i de la Unitat Docent Multiprofesional (UDM) Metropolitana Nord,on els residents de l’especialitat de medicina i d’infermeria roten entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària. 

Concretament a l’hospital es formen en les especialitats d’urgències, medicina interna, nefrologia, geriatria, dermatologia, ginecologia i obstetrícia, psiquiatria, pediatria, pneumologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia, otorinolaringologia i cardiologia.

Places acreditades

La Unitat Docent Multidisciplinar d’Atenció Familiar i Comunitària (UDACEBA): 3 places MIR de Medicina Familiar i Comunitària i 2 places EIR d’Infermeria Familiar i Comunitària.

La Unitat Docent Multiprofesssional Metropolitana Nord: 2 places MIR de Medicina Familiar i Comunitària i 2 places EIR d’Infermeria Familiar i Comunitària.

Programa docent

  • Unitat Docent Multidisciplinar d’Atenció Familiar i Comunitària: Per a més informació sobre el programa formatiu, podeu accedir a la web d’UDACEBA.
  • Unitat Docent Multiprofesssional Metropolitana Nord: Per a més informació sobre el programa formatiu, podeu accedir a la seva web

Coordinadora hospitalària

Dra. Meritxell Salvadó per l’especialitat de Medicina (MIR)

Maria José Reyes per l’especialitat d’infermeria (IIR)