FORMACIÓ ESPECIALITZADA > Medicina i infermeria familiar i comunitària

RESIDENTS ATENCIO PRIMARIA

L’Hospital de Mollet està acreditat com Dispositiu hospitalari de la Unitat Docent Multidisciplinar d’Atenció Familiar i Comunitària (UDACEBA) on els residents de l’especialitat de medicina i d’infermeria roten entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària. 

Concretament a l’hospital es formen en les especialitats d’urgències, medicina interna, nefrologia, geriatria, dermatologia, ginecologia i obstetrícia, psiquiatria, pediatria, pneumologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia, otorinolaringologia i cardiologia.

Places acreditades

La Unitat Docent disposa actualment d’3 places per a l’especialitat de medicina i 2 places per a l’especialitat d’infermeria comunitària.

Programa docent

Per a més informació sobre el programa formatiu, podeu accedir a la web d’UDACEBA.

Coordinadora hospitalària

Dra. Meritxell Salvadó per l’especialitat de Medicina (MIR)

Maria José Reyes per l’especialitat d’infermeria (IIR)